Om een cursus te kunnen volgen bij KCF, dient u lid te zijn van onze vereniging. Wij zijn als kynologenclub aangesloten bij de Raad van Beheer en dienen voor elk lid een afdracht te doen. Verder wordt dit geld besteed aan onderhoud, aanschaf en vervanging materialen. Ook proberen we een aantal keren per jaar lezingen of workshops te organiseren waar onze leden voor een klein bedrag aan kunnen deelnemen. Verder wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee door middel van een digitale mailing die wij maximaal 5 keer per jaar versturen.

Natuurlijk kunt u ook alleen lid worden van Kynologen Club Friesland zonder een cursus te volgen. Gebruik daarvoor het volgende aanmeldformulier.

Met dit aanmeld formulier  kunt u zich aanmelden voor alleen het lidmaatschap (zonder cursus).

Wilt u een cursus volgen ga dan in het menu naar het onderdeel Cursussen.

​​De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,- per jaar.

Wordt u lid na augustus van het jaar dan betaalt u € 5,- voor het resterende jaar.

​U ontvangt van ons via e-mail een factuur van het lidmaatschap.

Wilt u geen lid meer zijn van onze vereniging dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen voor 1 december van het betreffende jaar. U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen . U krijgt dan een bevestiging van uw opzegging.

Uw gegevens

Vul alles compleet in, anders kunnen wij het niet verwerken

  • Einde lidmaatschap

Beeïndiging lidmaatschap Kynologen Club Friesland

Voornaam

Achtenaam

Adres + huisnummer

Woonplaats

E-mail adres

Repeat to confirm

Lidmaatschapsnummer

​Wilt u geen lid meer zijn van onze vereniging dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen voor 1 december van het betreffende jaar

Beeïndig mijn lidmaatschap